سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه نظامی –

چکیده:

در این مقاله گندزدایی پساب های شهری و پیش محصولات وابسته به کشاورزی توسط ازن شرح داده می شود.شرح حالات تنظیمی ازن، مشخصات ازن، مراحل تشکیل ازن، اندازه گیری و نمایش ازن موارد استفاده ی ازن بیان می شود.
استفاده از ازن در گندزدایی، تصفیه‌ی پساب، کنترل بو و رنگ‌زدایی، معدنی کردن مواد آلی، کاهش تولید گنداب لجن و این که چطور بر کیفیت آب اثر می گذارد؟ چطور ازن با کلرین مقایسه می شود؟
سپس گندزدایی را تعریف کرده و مکانیزم گندزدایی مورد استفاده ی ازن را شرح می دهد. موارد وابستگی اثرات گندزدایی، مراحل سیستم گندزدایی ازن، طبقه بندی تولید کننده های ازن را بیان می کند. بیشترین منبع انرژی استفاده شده برای تولید ازن را معرفی می کند.
کاربرد ازن در گندزدایی پساب و مزایا و زیان های استفاده از ازن و کارایی آن در کارخانه ها را بیان می کند و به بحث حمایت و عملکرد ازن و هزینه های آن می پردازد.