مقاله نقش استادان اصفهاني در اعتلاي دستور نويسي زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: نقش استادان اصفهاني در اعتلاي دستور نويسي زبان فارسي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصفهان
مقاله دستورنويسي
مقاله زبانشناسي
مقاله ميرزا حبيب
مقاله همايي
مقاله باطني
مقاله دبيرمقدم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران کشور فرهنگ و هنر و شعر و ادب محسوب مي شود و عالمان و شاعران فراواني در اين کشور ديرينه و دانش پرور ظهور داشته اند؛ اما سهم همه شهرها و مناطق اين کشور پهناور در اين عرصه برابر نيست. سهم استان اصفهان در حوزه فرهنگ و ادب و هنر ممتاز است. يکي از دانش هاي زباني اي که استادان اين خطه بدان پرداخته اند و گوي سبقت را از ديگر مناطق ربوده اند، دانش دستورنويسي و پرداختن به مسایل زباني است. علمي که به جهت فني و دقيق بودن آن، اهتمام بدان کمتر بوده است. مقايسه آثار برآمده در ادب فارسي به شکل کتاب و يا مقاله نشان ميدهد که نسبت اين تحقيقات به پژوهش هاي زباني بسيار بيشتر است و مسایل زباني کمتر مورد عنايت قرار گرفته است. اين مقاله مي کوشد تا نقش موثر تني چند از استادان اصفهاني را در اين عرصه بنمايد و با يادکرد و توصيف کار مشاهير سنتي و جديد اين خطه در اين دانش فني، سهم آنان را در اين باره باز نمايد. دانشي که پرداخت بدان در تحليل متون و پي بردن به زواياي پنهان و هنري آن بسيار موثر است و متاسفانه در پژوهش ها مغفول مانده است.