سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا زالی – استادیار گروه کارافرینی دانشگاه تهران
مهرداد مدهوشی – دانشیار گروه مدیریت بازرگانی
میرمحسن مهدی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی

چکیده:

در اقتصاد مبتنی بر دانش سازمانهای موفق خواهند بود که از سرمایه های فکری خود به نحو موثری در جهت خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می کنند هدف این تحقیق بررسی نقش استراتژیک سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی در کسب و کارهای تولیدکننده محصولات نانویی در ایران می باشد دراین تحقیق تاثیر سرمایه فکری و سه بعد اصلی آن شامل سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد برای انجام تحقیق اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه ضریب الفای ۹۱٫۷% از ۲۰۲ نفر از مدیران کسب و کارهای تولید کننده محصولات نانویی جمع اوری گردید روش تحقیق حاضر مبتنی بر متدولوژی مدلسازی معادلات ساختاری می باشد.