سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

دکتر سید علیرضا فیض بخش – استاد دانشگاه صنعتی شریف
مینو میر حسینی – دانشجوی MBA دانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایران
سید محمد نیک سرشت – دانشجوی رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران

چکیده:

تحول یکی از پر چالش ترین بحث های مدیریت امروز می باشد.بخصوص در سالهای اخیر و در فضای تجارت تحول معنی دیگری مترادف با عدم اطمینان و بی نظمی به خود گرفته است و در نتیجه مدیریت تحول برای سازمان ها به یک امر حیاتی تبدیل شده است. اکثر محققانی که در این زمینه کشغول به کارند بیان می کنند که مشکل اصلی در مدیریت تحول، زبان می باشد. به عبارت دیگر در فرایند تحول، استفده از سیستم های علامتی و شناختی مشترک بین افراد مانند استعاره ها برای انجام مراحل تحول یکی پس از دیگری ضروری است. اما اینکه استعاره ها به چه شکلی در توصیف و برنامه ریزی تحول سازمانی به کار رفته اند و آیا این مشکل استفاده کارا می باشد موضوع بحث بسیاری از محققان این حوزه است. گرچه استفاده از استعاره ها در تبیین فرایند تحول, عمر نسبتا طولانی دارد، ناکارا بودن استعاره ها در فرایند تحول از ۲ زاویه متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع دیدگاه مدرن تلاش کرده است که از یک طرف به ایجاد استعاره های مناسب تر و زنده تر برای کمک به اجزای فرایند تحول بپردازد و از طرف دیگر قالب های مناسب برای بیان استعاره ها در موقعیت ها و شرایط مختف را کشف و تفکیک کند.