سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
سعیده خدائی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
غلامرضا طلیسچی – استادیار دانشکده هنرومعماری،دانشگاه بوعلی سینا، همدان
گلرخ دانشگرمقدم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

چکیده:
طراحان در آغاز فرایند طراحی، برای رسیدن به هدف خود، با ساختار بخشیدن به مسئله، پاسخ پیشنهادی خود را حدس و طراحی را آغاز می کنند. طراحان می توانند با بهره گیری از ابزارهایی، زمینه های فکری و قدرت اندیشهخود را تقویت ودر جهت نیل به طرح مایه هدایت کنند. یکی از ابزارهایی که در مسئله گشایی طراحی به عنوان فرایندی خلاق و در پیشبرد طرح مایه ها ، نقش کلیدی دارد تفکر استعاری است. براین پایه استعاره، ارائه فکر اولیهایی است که می تواند مفاهیم اصلی کار رابه صورت تجریدی نمایش دهدو تاثیری است که در خلاقیت و شکل گیری ایده اثر معماری دارد. در این مقالهبرآنیم ابتدا جهت روشن شدن موضوع، تعریفی از استعاره و تفکر استعاری و نقش آنها را در ساحت های مختلف هنر و نیز معماری بررسی کرده. آنگاه با شرحی پیرامون مفهوم طرح مایه استعاری و طبقه بندی استعاره در معماری بهنقش استعاره و تفکر استعاری درشکل گیری ایده آثار معماری معماران خبره توجه کرده و نتیجه را در قالب یک جدول ارائه دهیم