سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر جعفری – کارشناس مسئول مرکزی ایمنی و بهداشت کار اداره کل بنادر و کشتیرانی استا
عاشور شیخ – کارشناس بهداشت حرفه ای بندر چابهار

چکیده:

امروزه همزمان با رشد روز افزون صنعت و تکنولوژی، اکثر سازمانها به نقش سیستم در هدایت و یکپارچگی فعالیتها و فرایندهای کاری پی برده اند بنا بر این دلایل علاوه بر پیاده سازی سیستمهای تضمینکیفیت و مدیریت زیست محیطی و به دلیل اهمیت کنترل ریسکها و خطرات به دنبال دستیابی به سیستم مدیریت یامنی وب هداشت ینز بوده اند با توجه به اینکه سیستم های استاندارد کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی دارای یک ساختار شمابه هستند بنابراین تمامی سیستم های مدیریتی فوق در قالب سیستم مدیریت یکپارچه IMS قابل بهره برداری و اجرا می باشند. در این مقاله با ارائه تشریحی و توصیفی روند سیر چرخه بهبود دمینگ (PDCA) در پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با تاکید بر الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و زیست محیطی پس از ارائه آموزشهای لازم با استفاده از تکنیک FMEA اقدام به شناسایی و ارزیابی ریسک ها و جنبه های ایمنی، بهداشت و زیست محیطی کلیه فرآیندهای کاری در بندر گردید و در نهایت اقدامات اصلاحی و کنترلی اجرا شده منجربه بهبود مستمر سیستم و ارتقاء شاخصهای ایمنی، بهداشت و زیست محیطی در اداره کل بنادر و کشتیرانی استان س و پ گردید. تکنیک های شناسایی و ارزیابی ریسک های اشاره شده در این مقاله و اقدامات کنترلی انجام شده مطابقنیازمندیها و الزامات سیستم مدیریت یکپارچه بوده که قابل تعمیم برای کلیه بنادر می باشد. بنابراین اجرای این روش راه گشای مناسبی در استقرار سیستم IMS می باشد که می تواند منجر به یکپارچگی فعالیت های ایمنی، بهداشت و زیست محیطی در بندر شده و نهایتا تحقق اهداف سازمانی و مشارکت بخشهای درون وبرون سازمانی را در بدنبال داشته باشد.