مقاله نقش اسكن پرفيوژن ميوكارد در غربال گري ايسکمي خاموش در بيماران ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: نقش اسكن پرفيوژن ميوكارد در غربال گري ايسکمي خاموش در بيماران ديابتي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله اسكن پرفيوژن ميوكارد
مقاله ايسكمي خاموش
مقاله تست ورزش
مقاله برش نگاري ساطعي تک فوتوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: ساغري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوربهي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افراسيابي كلثوم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: حدود ۷۰ درصد مرگ بيماران ديابتي ناشي از عوامل قلبي – عروقي مي باشد و ريسك مرگ قلبي در افراد ديابتي نسبت به افراد غير ديابتي تقريبا ۳ برابر است. به علاوه بيماري عروق كرونر در ديابتي ها شديدتر است، براي اين که ايسكمي ميوكارد اغلب بدون علامت مي باشد. اين كه چه افرادي از اين گروه نياز به بررسي جهت غربال گري دارند، هنوز اجماع عمومي وجود ندارد و با توجه به راهنماهاي فعلي انتخاب بيماران ديابتي براي تست هاي غربال گري كه برگرفته از انجمن قلب آمريكا مي باشد، تقريبا ۴۱ درصد بيماران با ايسكمي خاموش رديابي نمي شوند. بنابراين هنوز نياز به روش هاي بهتري جهت انتخاب اين افراد جهت معرفي براي غربال گري ضروري و لازم به نظر مي رسد.
مواد و روش‌ها: اين بررسي مقالات نمايه شده در Elsevier، New spring link، Ovid، Tripdatabase، Embase، Pubmed  و Black Cochrane بوده است که کلماتي مانند ديابت، اسکن پرفيوژن قلب و ايسکمي خاموش را مورد جستجو قرار داده است.
يافته‌ها: تعداد ۶۹۸ مقاله طي جستجو پيدا شد که ۶۸ مقاله در مورد موضوع مورد بررسي اين مطالعه بود. مطالب بطور کلي تحت عناوين مکانيسم ايسکمي خاموش، اسکن پرفيوژن قلب وشاخص هاي باليني، ارزش تشخيص اسکن پرفيوژن قلب در مقايسه با روش هاي ديگر تشخيصي بيان مي گردد.
نتيجه گيري: در اين مقاله سعي شده است كه مطالعات مختلف در جهت شناختن افراد واجد شرايط غربال گري و همچنين بهترين تست مطرح در اين زمينه بر اساس هر فرد، بررسي شده و در نهايت يك نتيجه گيري كلي و راهنماي جامع تر كه از نظر باليني بتواند جهت متخصصان رشته هاي مختلف سودمند باشد، ارايه گردد.