سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رامین سلماسی – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

استفاده از پسابها به عنوان آبیاری در اراضی تجمع آلاینده ها را در خاک آنها بهمراه خواهد داشت. یکی از خطرات این تجمع امکان آلوده سازی زیرزمینی منطقه با فلزات سنگین می باشد. هدف از اجرای این پژوهش تاثیر استفاده از موادمعدنی مختلف در جلوگیری از حرکت عناصر سنگین در خاکهای جنوب تهران و در نتیجه کاهش آلوده سازی ابهای زیرزمینی این منطقه می باشد عناصر کادمیوم سرب و نیکل که در پسابهای جنوب تهران موجودند جهت انجام این پژوهش انتخاب شدند.۰/۵ گرم از مواد معدنی ابلیت، اکسید آهن(همانیت)، زئولیت، آهک و نمونه های خاک درون فلاسک ریخته شده و به آنه ۵۰ میلیمتر محلولهای ۰۰۱ مولار حاوی عناصر کادمیوم، سرب و نیکل اضافه گردید. در نهایت غلظت سه عنصر یاد شده با استفاده از دستگاه جدب اتمی در محلول صاف شده اندازه گیری شد. نتایجاین پژوهش نشان داد که تفاوت آشکاری بین مواد اصلاحی از لحاظ میزان جذب ۳ عصر وجود دارد. از بین این مواد آهک و بنتونیت بیشترین درصد جدب ۳ عنصر و ایلیت کمترین درصد جذب را داشته است. در مجموع آهک بدلیل قیمت پایین و فراوانی آن به عنوان بهترین ماده برای اینکار پیشنهاد می شود.