سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش زلزله در درود – گذشته، حال، آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس عبدی – رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دورود

چکیده:

مدیریت بحران توانمند و پاسخگو در یک منطقه قبل از وقوع زمین لرزه اقدام به تهیه و جمع آوری یکسری اطلاعات و ابزار اطلاعاتی به منظور پاسخگویی سریع و به موقع به حادثه دیدگان تا رسیدن نیروها و امکانات سایر بخش ها و مناطق می نماید. اتخاذ تصمیم مناسب در مدیر یت بحران زمین لرزه بدون آگاهی داشتن از اطلاعات لازم در خصوص وضعیت منطقه ، امکانات و تجهیزات امداد و نجات و توانمندی های امداد ی و شناخت نقاط آسیب پذیر به منظور س رعت بخشیدن و تسهیل روند امداد رسانی امری دشوار است . هدف از ارائه این مقاله نشان دادن نقش اطلاعات راهبردی در مدیریت بحران زمین لرزه در ساعات اولیه امداد و نجات تا رسیدن نیروها و امکانات سایر نقاط می باشد . و همچنین اطلاعات این مقاله به عنوان پیشنهاد و راهک اری به منظور جمع آوری اطلاعات راهبردی مورد نیاز مدیریت بحران مطرح می باشد .