سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید رهبرسوره – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، کارشناس فیزیوتراپی جمعیت هلال احمر ارو

چکیده:

با گسترش جوامع انسانی و متناسب با تعدد و تنوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی ایجاد شده، مدیریت اینگونه سوانح نیز پیچیده تر شده است. از سوی دیگر، اهمیت پاسخ مناسب و به موقع، سازمانهای امدادی را مجبور به اتخاذ سیاستها ورویه های علمی و قابل محاسبه در مقابلهبا اینگونه رخدادها می نماید تا خدمات ارائه شده از کیفیت قابل قبولی برخوردار گردد.
امروزه امدادرسانی در حوادث، دیگر یک فعالیت محدود و کوتاه مدت نمی باشد. بعنوان مثال فدراسیون به تنهایی در سال ۱۹۹۴ به حدود ۱۹/۴ میلیون نفر از قربانیان حوادث کمک رسانی کرده است. همچنین، فوریتی بودن امدادرسانی در حوادث ممکن است منجر به قصور و اشتباه در اجرای عملیات گردد. سازمانهایی که در فعالیتهایشان به فرهنگ و رسوم افراد بی توجه بوده و یا وابسته صرف به کمکهای خارجی باشند چه بسا در طول زمان قادر به ادامه حیات نباشند، بنابراین تمامی سازمانهای امدادی ملزم به طراحی سیستم کیفی در سازمان خویش بوده تا عملکرد خود را با معیارهای استاندارد موجود در این حوزه تطبیق داده و در نهایت توانایی رقابت در عرصه فعالیتهای بشر دوستانه را داشته و بتوانند در این حوزه فعالیت نمایند.
سازمانهای امدادی غیر دولتی در سرتاسر جهان امید دارند با قبول این نظام نامه (Code of condoct) ، بقای خودد را در عرصه فعالیتها تضمین نمایند. دولتها و سازمانهای کمک دهنده نیز از آن بعنوان مقیاسی برای ارزیابی عملکرد فعالیتهای خود و موسسات وابسته شان استفاده نمایند و بالاخره جوامع آسییب دیده نیز از این حق برخوردار باشند که فعلایتهای کسی که خواستار کمک رسانی است، را بتوانند ارزیابی نمایند. این مقاله علاوه بر تشریح دهگانه (Code of conduct) ، که تنها نظامنامه موجود در زمینه مدیریت سازمانهای امدادی می باشد، تجربه یکی از موسسات امدادی بنام Medair را در اخذ درجه استاندارد کیفیت ISO 9001 بیان می دارد.