سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهر
محمد کرمانشاه – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

مسئله راه‌بندان و عوارض منفی گسترده آن در یک شبکه حمل‌ونقل همواره مورد توجه بوده است. با توجه به هزینه‌های زیاد گسترش شبکه حمل‌ونقلی، مدیریت تقاضای حمل‌ونقل از جمله راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت کم‌هزینه محسوب می‌شود. در برخورد با این مسأله اطلاع رسانی رادیویی (رادیوپیام) به رانندگان از وضعیت ترافیک در شبکه، با هدف هدایت ترافیک به مسیرهای خلوت‌تر، از جمله روشهای متداول در این زمینه است. میزان کارایی این روش ، با استفاده از نتایج آمارگیری انجام شده در تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. میزان تغییر مسیر رانندگان با استفاده از مدلهای رتبه‌ای لوجیت ، پروبیت ، و شبکه‌های عصبی بررسی شده است. از نتایج این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر میزان کارایی شبکه رادیویی پیام رسان در دستیابی به هدف کاهش راه‌بندان خواهد بود. به علاوه برتری مدلهای مورد بررسی نسبت به یکدیگر مشخص خواهد شد.