سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمودرضا مرتضوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، دانشجوی دکترای تحصصی علو
پرستو اسلامی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشجوی دکترای تخحصصی عل

چکیده:

اقوام و ملت ها بر حسب شرایط اقلیمی، رسوم، شیوه معیشت، ارتباطات با سایر فرهنگ ها و در اختیار داشتن فن آوری، اشکال مخلتفی از زندگی شهری را مورد توجه و استفاده قرار داده اند. با ظهور انقلاب صنعتی و شکل گیری رسانه های جمعی – که به صورت گسترده به توزیع پیام مبادرت می کنند – کارکرددهای آموزشی، آگاه سازی و تبلیغاتی این ابزار در تغییر نگرش و فرهنگ سازی در خصوص الگوهای زندگی از جمله زندگی در محیط شهریاهمیت یافته است و اینکه افراد بر حسب هنجارهای جامعه شهری، مناسب ترین محیط را از ابعاد فیزیکی و غیر فیزیکی آن در زمان ها و مکان های مختلف استفاده کنند. رسانه ها و ارتباطات جمعی برای عمومیت یافتن رویه های رفتاری و ارائه الگوهای نو در مناسب سازی محیط زندگی، لازم است که ابتدا نگرش عمومی را اصلاح کنند. تغییر نگرش بر اساس روش های ترغیب سازی و تعاملات در طی مراحل انجمادزدایی، جایگزینی و انجماد مجدد صورت می گیرد. اصلاح محیط شهری، فرآیندی پیچیده، تدریجی، همگانی و دانش افزاست که تابع قواعد و فنون مربوط به شناخت رسانه های جمعی، تکنولوژی های نوین ارتباطی، مخاطی شناسی، فرم پیام ها و اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت می باشد.