سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد طالب حیدری –

چکیده:

مسئله بسیار ساده است اگر خبر هواشناسی بهنگام به استفاده کنندگان برسد آنها می توانند با توجهب ه عامل هوا برنامه های خود را هماهنگ نموده و بنابراین هم به شرایط مطلوب مدیریت عرصه کاری نزدیک شده و هم غافلگیر نشده و از بسیاری از خسارات ناشی از غافلگیری جلوگیری به عمل می آید اما این سادگی در عمل بسیار پیچیده است پخش خبر و استفهام آن در جامعه غیر اطلاعاتی ما حتی در بین اقشار تحصیلکرده امری پیچیده است خبر بهنگام پخش می شود اما استفاده کننده بخوبی ازپیام خبر هواشناسی استنتاج لازم را نمی نماید و گاهی عمق پیام را درک نمی کند و در نتیجه تهیه خبر هواشناسی در سطح خوب و استاندارد کافی نیست و باید با یک کار فرهنگی – آموزشی سعی در ایجاد پل های ارتباطی مطمئن با مردم بویژه اقشار گسترده کشاورزان، رانندگان، پیمانکاران و گردشگران و مدیریت های شهری نمود. در این مقاله این موضوع ها و همچنین پیش بینی هواشناسی و فرایند تهیه پیش بینی وتبدیل داده های خام به به اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و در قالب پیشنهاداتی که در آخر فصل آمده استنحوه ارتقاء کار و اصلاح اطلاع رسانی هواشناسی بررسی شده است.