مقاله نقش افزودني هاي پودري بر رفتار تريبولوژيك كامپوزيت هاي پليمري بر پايه رزين فنوليك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: نقش افزودني هاي پودري بر رفتار تريبولوژيك كامپوزيت هاي پليمري بر پايه رزين فنوليك
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تريبولوژي
مقاله رزين فنوليك
مقاله گرافيت
مقاله موليبدن دي سولفايد
مقاله پلي تترافلورو اتيلن
مقاله سيليكون كاربايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: غفاريان سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي نقش افزودني هاي پودري شامل روانسازهاي جامد (گرافيت و موليبدن دي سولفايد)، پلي تترافلورو اتيلن و فيلر سراميكي SiC بر رفتار تربيولوژيك يك پليمر ويژه، رزين فنوليك، مي پردازد. نمونه هايي از جنس كامپوزيت هاي پليمري با استفاده از روش قالب گيري فشاري گرم ساخته شده و مشخصات سايشي اصطكاكي آنها مورد ارزيابي قرار گرفت. بدين منظور از يك دستگاه تريبومتر پين روي ديسك تحت شرايط لغزش خشك دماي محيط استفاده شده و مقادير ضريب اصطكاك و ميزان سايش نمونه ها تعيين گرديد. يك پين از جنس فولاد سخت AISI 52100 به عنوان سطح مقابل انتخاب شد. آزمايش هاي متعددي با تغيير در نوع و كسر وزني فيلر به كار رفته در ساخت نمونه كامپوزيتي انجام گرفت. درصدهاي وزني ۱۰، ۱۵ و ۲۰ براي روان سازهاي جامد (گرافيت و موليبدن دي سولفايد)، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ در مورد پلي تترافلورو اتيلن و ۵ و ۱۰ براي فيلرهاي سراميكي SiC به كار گرفته شد. در مورد SiC تاثير اندازه ذرات نيز مورد مطالعه قرار گرفت كه بدين منظور دو نوع فيلر با اندازه هاي ۵ و ۳۸ ميكرومتر انتخاب گرديد. نتايج نشان مي دهد افزودن فيلرهاي با ساختار لايه اي (گرافيت و موليبدن دي سولفايد) موجب كاهش ميزان اصطكاك و افزايش مقدار سايش مي گردد. در حالي كه پودرپليمرپلي تترافلورواتيلن (PTFE) از طريق كاهش ميزان سايش و ضريب اصطكاك هر دو ويژگي تريبولوژيك را بهبود مي بخشد. فيلر سراميكي سيليكون كاربايد، رفتار متفاوتي را نشان مي دهد. در اين مورد اندازه ذرات فيلر نقش موثري بر رفتار سايشي دارند، به گونه اي كه ذرات درشت تر (۳۸mm) محافظت بهتري از ماتريس پليمري در برابر فرايند سايش به عمل آورده و ميزان سايش را كاهش مي دهند، در حالي كه ذرات ريزتر (۵mm) باعث افزايش جزيي در مقدار سايش مي شوند.