سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
اسفندیار مهری تالارپشتی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد رشت
رزا حبیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد سوادکوه
سیما خرمی طرقبه – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

چکیده:
فضاهای شهری، صرفاً محل تردد شهروندان از محل سکونت به محل کار یا تفریح نیست؛ بلکه مکان هایی برای حضور مردم و تعامل اجتماعی آنهاست. در جامعه امروز که مسئله گتگو و مشارکت اجتماعی مردم در امور شهر و اداره آن مطرح استف طراحی و بهبود کیفیت فضاهای شهری باید به نحوی صورت گیرد که بتواند زمینه های تعامل اجتماعی شهروندان را فراهم سازد. در فضای عمومی شهرهاف حواص بصری در احساس تعلق به فضا و دریافت کیفیت های محیطی نقش بسزایی دارد، بنابراین ارتقا و بهبود کیفیت فضاهای عمومی شهری به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در القای حس بصری و زیباشناسی تجربه کنندگان این فضاها می باشد. فرض بر این است که استفاده از المان ها و نشانه های شهری می تواند یکی از راه های مناسب جهت زیباسازی و بهبود کیفیت فضاهای شهری- فضای تعاملاتی شهروندان- باشد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و مطالعه کتابخانه ای و میدانی (مشاهده، مصاحبه و …) به بررسی نمونه های المان های اجرا شده در سطح شهر ساری با هدف تعیین نقش المان ها بر زیباسازی و ارتقای کیفیت بصری فضاهای عمومی شهرها پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که المان های شهری می توانند موجب غنای بصری شهر و فضاهای اجتماعی شوند.