مقاله نقش الهيات سلبي در تبيين هاي انسان محورانه از وحي در اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در آينه معرفت از صفحه ۴۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: نقش الهيات سلبي در تبيين هاي انسان محورانه از وحي در اسلام
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وحي
مقاله تبيين هاي انسان محورانه
مقاله مستشرقان
مقاله الهيات سلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيواپور حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ابتدا در بحث از مدل هاي گوناگون در تبيين انسان محورانه وحي که به ويژه در آثار خاورشناسان مطرح شده به هفت مدل اشاره شده است. نويسنده درصدد است نشان دهد که بنياد مشترک در همه اين تبيين ها نوعي از رويکرد سلبي در الهيات در دوره جديد است. بر اساس اين رويکرد، خداوند موجودي به کلي متعالي از انسان و جهان است و در کار تاريخ و طبيعت دخالتي ندارد. در اين صورت، وحي نيز که عبارت از رابطه اي خاص ميان خدا و انسان است توجيهي الهي نخواهد داشت و تبييني انسان محورانه جاي آن را خواهد گرفت. در اين مقاله، همچنين رابطه خداباوري سلبي و تبيين انسان محورانه وحي با توجه به برخي از آيات قرآن بررسي شده است، سپس به ادعاي اصلي اين مقاله يعني پيوند تبيين هاي انسان محورانه از وحي با نوعي از نگرش سلبي در الهيات دوره جديد پرداخته شده و سرانجام نشان داده شده است که اعتدال ميان تشبيه و تنزيه در معارف اسلامي به چنين نتايجي منجر نمي شود.