مقاله نقش الگوهاي شهرسازي سنتي در شهرسازي مدرن شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: نقش الگوهاي شهرسازي سنتي در شهرسازي مدرن شهر يزد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي شهرسازي
مقاله شهرسازي سنتي
مقاله شهرسازي مدرن
مقاله شهرسازي بومي
مقاله شهر يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شماعي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي هاي صورت گرفته طي چند دهه اخير مشخص مي سازد كه رشد بي رويه شهر يزد موجب چالش هايي بين شهرسازي سنتي و مدرن شده است. مهمترين اين چالش ها، رشد و گسترش ناموزون و نامتعادل شهري و گسست سازمان فضايي شهر، زمين هاي رها شده در حريم شهر، عدم تناسب سرانه ها و تراکم هاي نامناسب شهري، عدم انطباق و سازگاري با اوضاع جغرافيايي، کاهش امنيت و ايمني در محله هاي شهر، افزايش هزينه هاي حمل و نقل شهري و مقرون به صرفه نبودن تاسيسات و تجهيزات زيربنايي در بعضي از بخش هاي شهري، از جمله مهمترين اين مسايل است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي و تحليل الگوي شهرسازي شهر يزد و نقش الگوهاي سنتي در شهرسازي مدرن و بومي سازي الگوهاي مدرن با فرهنگ ايراني-اسلامي است. در اين پژوهش از روش هاي تحقيق توصيفي-تحليلي، کيفي-ميداني، پيمايشي و تاريخي به کمک مدل هلدرن و توزيع چارکي بهره گرفته شده است. نتايج حاصله از اين پژوهش مشخص مي سازد، شهرسازي سنتي و مدرن، بر خلاف نظر بعضي از محققان نه تنها در تقابل و تضاد نيست، بلکه در روند دستيابي به بومي سازي و توسعه پايدار شهر مکمل يکديگرند.