سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف آباد، مدیر تحقی

چکیده:

بهبود سازمان مستلزم بهبود مستمر کارکنان و بهبود شرایطی است که عملکرد کارکنان را غنی می سازد. دانش خمیر مایه اصلی سازمان دانش مدار است و این کارکنان توسعه یافته هستند که توان تبدیل دانش به محصولات، کالا و خدمات را دارند. برای پرورش منابع انسانی، آموزش زیاد کافی نیست بلکه لازم است برنامه توسعه منابع انسانی به صورت برنامه ریزی شده و نظام مند عمل نماید. یکی از الگوها و استانداردهایی که به سازمان ها کمک می کند تا برنامه توسعه کارکنان رااستاندارد و نظام دار نمایند و کارکنان نیز در یک فرایند تخصصی یابند الگوی P-C.M.M می باشد. از طریق این الگو می توان برنامه های بهبود مستمر سازمان را نهادی و اهداف کسب و کار را دنبال نمود. مدل P-C.M.M تعهد و الزام اساسی به این دارد که حیطه های فرایند کلیدی، بهبودها، خط مشی ها و روش های مربوط به منابع انسانی در کل سازمان و صرف نظر از کارکردهای هر بخش نهادی و دنبال شود با توجه به این که الگوی P-C.M.M یک چهارچوب تکاملی برای مدیریت و پرورش نیروی کامپیوترارایه و همه فعالیت ها از جذب و پرورش نیروی کار ارایهو همه فعالیت ها از جذب و پرورش تابه کارگیری موثر منابع انسانی را نظام مند واستانداردمی نماید. در این مقاله ساختار الگوی تعالی قابلیت کارکنان، رویکرد ایده آب بهبودعملکرد و روش مبتنی بر ارزیابی تعالی کارکنان تبیین و مفاد الگو با وضعیت یکی از سازمان ها تطابق داده شده است.