سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل حسنی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس بخش مصالح مرکز تحقیقات ساختما
سعید محمد – مدیر بخش راه و تونل از معاونت عمران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)

چکیده:

جدار خارجی سازه های دریایی، بایددر مقابل تخریب و هوزادگی ناشی از تماس دائم یا متناوب با آب وهوای ساحلی و همچنین ضربات ناشی از برخورد امواج آب مقاومت کند. از این رو بتن مصرفی می بایست ازجذب انرژی زیادی برخوردار باشد تا در مقابل اثر ضربات امواج آب دریا مقاومت نماید. برخی جنبه های کاربردی بتن الیافی، استفاده در روسازی های بتنی، کف گمرکات، بارانداز اسلکه ها، عرشه لنگرگاه ها و موج شکن های محافظت شده با احجام بتنی می باشد. یکی از خرات تهدید کننده قطعات بتنی در سواحل بخصوص در روسازی های بتنی، ایجاد ترکهای کششی در بتن و نفوذ مواد مضر در عمق بتن و ایجاد خوردگی، هوازدگی و تخریب می باشد. مطالعات بعمل امده توسط محققین حاکی از این مطلب است که الیاف در بتن قادر به کنترل ترکهای کششی بلحاظ عرض، طول و عمق ترکها بوده و بدیهی است که با کنترل ترکها، آثار مضرب مناطق ساحلی به حداقل خواهد رسید. با توجه به عدم تولید الیاف فولادی در داخل کشور ومشکلات دستیابی جریان روژه ها به این محصول، مولفین بمنظور حل این مکل اقدام به تولید نوعی الیاف فولادی موجدار تهیه شده از مفتول نرم کارخانه زنجان نمودند.
جهت تعیین کارایی این الیاف، با مدل سازی آب و هوای سواحل جنوبی ایران، نمونه های بتنی باعلمکردی مشابه روسازی های بتنی در مدت ۸۰ روز مورد مطالعه قرار گرفتند و مشاهده شدکه الیاف فولادی داخلی ضمن کنترل ترکهای کششی بلحاظ عرض، طول وعمق موجب می گردد تا مقاومتهای استاتیکی بتن تا حد زیادی افزایش یابد و در مقایسه با الیاف فولادی خارجی، عملکردی بسیار مطلوب از خودنشان دهد.