مقاله نقش امريکا در نوسانات قيمت نفت پس از ۲۰۰۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: نقش امريکا در نوسانات قيمت نفت پس از ۲۰۰۱
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصاد سياسي
مقاله امنيت انرژي
مقاله عرضه و تقاضاي نفت
مقاله توليد کنندگان غيراوپک
مقاله قيمت اسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي ميبدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظام اقتصاد سياسي جهاني يکي از مهم ترين ابعاد امنيت انرژي، ثبات قيمت نفت است. عوامل موثري همچون ميزان ظرفيت توليدي اعضاي اوپک و غيراوپک و ميزان مصرف، قيمت نفت را تحت تاثير قرار مي دهند. تغييرات قيمت نفت در زمان افزايش و کاهش ناگهاني قيمت ها يا به عبارتي شوک قيمت نفت آثاري را براي هريک از بازيگران بازار جهاني نفت اعم از توليد کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت هاي نفتي بين المللي به دنبال داشته باشد. اما به رغم وجود عوامل و بازيگران متعدد تاثيرگذار بر قيمت نفت، در اين ميان نقش امريکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نيز مصرف، ذخاير نفتي و به ويژه تحولات نرخ برابري دلار، از مهم ترين عوامل موثر بر تغييرات قيمت نفت به عنوان عوامل غير اوپک به ويژه از سال ۲۰۰۱ به بعد محسوب مي شود. اين مقاله در تلاش است تا با به کارگيري رويکرد اقتصاد سياسي بين الملل به بررسي عوامل تغييرات قيمت نفت پس از سال ۲۰۰۱، نقش نوسانات نرخ برابري دلار بر تغييرات قيمت نفت و تغيير ظرفيت توليدي و مصرف کشورهاي غيراوپک به ويژه امريکا بپردازد.