مقاله نقش انبار داده ها در بهينه کردن مديريت بيماري ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۹۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: نقش انبار داده ها در بهينه کردن مديريت بيماري ها
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت بيماري
مقاله تکنولوژي اطلاعات
مقاله تصميم گيري
مقاله داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: ستايش برحقي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت بيماري مجموعه فعاليت هايي است که بر شناسايي افراد بيمار يا مستعد بيماري در جامعه و به کارگيري برنامه هايي براي پيش گيري از پيشرفت يا ظهور بيماري و در نتيجه سلامت جامعه متمرکز مي باشد. در اين راستا به کارگيري انبار داده ها به عنوان ابزار تصميم گيري نقش مهمي را ايفا مي نمايند. انبار داده ها مجموعه اي است که با داشتن داده هاي يکپارچه شده، تاريخ دار، چند بعدي و قابليت هاي تحليلي قوي مي تواند براي درمان گران و مديران اين امکان را فراهم آورد تا در هزينه هاي ناشي از طراحي مجدد فرايندها صرفه جويي نمايند و همچنين به اطلاعات صحيح در زمينه مراقبت بيمار، بودجه بندي، برنامه ريزي، پژوهش، بهبود فرايندها، گزارش گيري، ترازيابي، آناليز روند و بازاريابي دست يافته، با اتخاذ تصميمات صحيح، گامي در راستاي پيش گيري از پيشرفت يا ظهور بيماري و در نتيجه سلامت جامعه بردارند.