مقاله نقش انتقال انرژي در روابط ترکمنستان با روسيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: نقش انتقال انرژي در روابط ترکمنستان با روسيه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکمنستان
مقاله روسيه
مقاله انتقال انرژي
مقاله خطوط لوله
مقاله گاز طبيعي
مقاله امنيت انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كولايي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فروپاشي اتحاد شوروي سبب ايجاد تحول عظيمي در منطقه آسياي مرکزي و قفقاز شد. در پي اين واقعه، جمهوري هاي سابق اتحاد بر آن شدند تا با ارزيابي دوباره از توانايي ها و محدوديت هاي خود، راه خويش را به سوي استقلال واقعي هموار کنند. در اين ميان، جمهوري هاي بي نياز از نظر منابع انرژي، نقش دوگانه اين عامل را در روند استقلال خويش مشاهده کردند. هرچند وجود منابع انرژي به عنوان سرمايه اي خدادادي فرصتي استثنايي براي اين کشورها تلقي مي شد، اما در همان حال، وابستگي آنها به مرکز سابق (روسيه) براي انتقال انرژي به بازارهاي مصرف، چالش هاي گوناگوني را براي اين کشورها پديد آورده است. ترکمنستان يکي از اين جمهوري ها است که منابع عظيم گاز طبيعي، از ديرباز موقعيت ژئواکونوميک برجسته اي به آن اعطا کرده و اين موقعيت پس از استقلال برجسته تر شده است. تلاش ترکمنستان براي کسب آزادي عمل در زمينه انتقال انرژي و کسب منافع بيشتر و در برابر، تلاش روسيه براي حفظ انحصار خود در انتقال انرژي از اوراسياي مرکزي، ويژگي خاصي به روابط متقابل دو کشور بخشيده است. در اين نوشتار همراه با شناخت اين جنبه ها و نقش آن در رابطه دو کشور، نقش ديگر بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي نيز در اين روند بررسي شده است.