سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نازنین احمدی زاده – دفتر همکاریهای علمی و امور بین الملل – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
مریم محسنی – دفتر همکاریهای علمی و امور بین الملل – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
فرید منوری – دفتر همکاریهای علمی و امور بین الملل – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

پژوهشگاه نیرو بعنوان مهمترین مؤسسه تحقیقاتی وزارت نیرو وظیفه انجام تحقیقات در صنعت برق را برعهده دارد و تاکنون بیش از ۴۰۰ پروژه تحقیقاتی را بر اساس نیازهای این صنعت به
انجام رسانده است . تجربه چندین ساله انجام فعالیت های تحقیقاتی نشان داده که انجام تحقیقات به تنهایی کافی نبوده و انگیزه ای برای انجام فعالیت های کاربردی و توسعه ای ایجاد نمی کند . همچنین عدم استفاده از نتایج این پروژه ها در صنعت موجب به هدررفتن انرژی و سرمایه ملی که بدین منظور صرف شده می گردد . در این راستا کار واگذاری دانش فنی تولیدصنعتی نمونه های تحقیقاتی به بخش صنعت از سال ۱۳۷۸ در پژوهشگاه نیرو آغازشد . در این مقاله ضمن بررسی اجمالی وضعیت موجود تحقیقات و مسائل و مشکلات مطرح در این زمینه، به بحث در خصوص راهکارهای عملی جهت بهبود رویه های فعلی و استفاده از نتایج تحقیقات در مسیر توسعه صنعت برق پرداخته می شود . درادامه به وضعیت فرآیند تحقیقات کاربردی در سایر کشورهای دنیا و چگونگی انتقال دانش فنی به منظور تولیدصنعتی پرداخته شده است . در این راستا با معرفی فعالیت های پژوهشگاه نیرو در طی ۵ سال گذشته، در خصوص انتقال دانش فنی حاصل از پروژه های تحقیقاتی به
شرکت های خصوصی و تولیدانبوه نمونه های تحقیقاتی، به بررسی وضعیت عملکرد خطوط تولید راه اندازی شده و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور پرداخته شده است . همچنین وضعیت کلی پروژه های تحقیقاتی پژوهشگاه نیرو و پتانسیل واگذاری دانش فنی حاصل از این پروژه ها به بخش صنعت و چالش ها و مشکلات موجود در این مقوله مورد بررسی قرار گرفته است . در خاتمه بر اساس مطالعات انجام شده و تجربیات حاصله، پیشنهاداتی در خصوص بهبود روند تحقیقات و ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین بخش تحقیق و صنعت در راستای توسعه اقتصادی و جلوگیری از بهدررفتن رمایه های داخلی ارائه می گردد .