سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سارا گوران – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق
سهراب امینی ولاشانی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق
علی فرشیدنیا – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق
کیومرث رحمانی – شرکت مدیریت تولید برق نک

چکیده:

در این مقاله ضمن شرح روشها و کمیتهای فیزیکی مختلف جهت شناسایی عی وب مختلف عایقی در ماشین های الکتریکی گردان، مبنای نتایج اندازه گیریon-line تخلیه جزئی به بررسی یک تجربه عملی بر روی موتور۲NG11واحد٢ نیروگاه نکا پرداخته شده است . طی اندازه گیری های متناوب ( هر ٢ ماه یک بار ) از تاریخ ٨٤/٣/١ به بعد الگوهای مربوط به از بین رفتن رنگ نیمه هادی و شل بودن سیم بندی و همچنین آلودگی سیم پیچ های انتهایی و تخلیه بین فازی مشاهده شد . در نهایت در تعمیرات اساسی دوره ای واحد ٢ در آبان ماه ١٣٨٤ و با دمونتاژ موتور و خارج کردن رتور، رخداد این عیوب به اثبات رسید .