سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد کهنسال – کارشناس مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی امیرکبیر- پلی تکنیک تهرا

چکیده:

هدف از این مقاله معرفی کاربردهای انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی پاک در جهت توسعه پایدار منطقه است که در آن ابتدا به اختصار مفهوم توسعه پایدار و ابعاد گوناگون آن معرفی شده و سپس اهمیت و نقش انرژی بویژه انرژی تجدیدپذیر و تاثیر آن بر محیط زیست بررسی می شود. پس از آن اهمیت انرژی خورشیدی بعنوان عامل مهم توسعه پایدار با توجه به شرایط آب و هوایی استان کرمان تبیین شده و در نهایت با توجه به ابعاد گوناگون توسعه پایدار راهکارهایعملی دستیابی به تکنولوژی انرژی خورشیدی ارائه می گردد.