مقاله نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۴۵ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بين المللي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفهوم خاص انصاف
مقاله کدخدامنشي
مقاله جرح و تعديل قواعد حقوقي
مقاله تکميل قواعد حقوقي
مقاله نقض و حذف قواعد حقوقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعباسي سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرض رويه قضايي و داوري بين المللي اين است که مقررات موضوعه بين المللي، اعم از قراردادي و عرفي، تا حد زيادي عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلايلي نظير پيچيدگي روزافزون اختلافات بين المللي و تنوع اوضاع و احوال محيط بر آنها شايد نتوان همواره راه حل ناشي از اعمال دقيق مقررات موضوعه را براي دعاوي مطروحه منصفانه تشخيص داد. بنابراين، درجه اي از انعطاف پذيري در نظام حل و فصل اختلافات بين المللي ضروري مي نمايد و به نظر مي رسد دستيابي به اين مهم بدون استفاده از انصاف ميسر نباشد. انصاف در مفهوم عام، قادر به ايفاي سه نقش تعديل، تکميل و تصحيح حقوق است که اولي در انطباق با «مفهوم خاص انصاف» و دو نقش بعدي در انطباق با «کدخدامنشي» مي باشند. مقاله حاضر تلاش مي کند نقش هاي سه گانه انصاف را در پرتو ابهام زدايي از مفاهيم مربوطه روشن نمايد.