سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله ملکانی – سازمان اب و برق خوزستان
یداله اخلاقی – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

سطوح هارمونیک های جریان و ولتاژ در سیستم توزیع دائم در حال افزایش اند، یک دلیل مهم اشاعه وسادلی است که تولید هارمونیکمی نمایند. وسائل کنترل کنندهتریستوری مثال نمونه ای است که در سطوح قدرت صنعتی، تجاری و خانگی در حد وسیعی مورد استفاده پیدا نموده. این وسائل برای کنترل ولتاژ، سرعت، تعمیر فرکانس و مدل قدرت بکار برده می شوند و عموما به سبب قیمت پایین تر، بازده بیشتر و نگهداری ساده تر جایگزین وسایل دیگر شده اند. دلیل دیگر افزایش هارمونیک ها، ازدیاد تحریک ترانسفورماتورهای توزیع است که کاربردپذیری انها عملا بیشتر و بیشتر می شود. دلیل سوم استفاده از خازن های مثبت را می توان نام برد، خازن ا در هیچ شرایطی تولید هارمونیک نمی نمایند اما نصبت خازن های تصیح کننده ضریب قدرت مسائل پتانسیلی را افزایش و حصور آنها در مدار القایی اساس امکان حلقه های شبکه را برای محلی، عمومی و یا بزرگ سازی هارمونیک مهیا می سازند.