سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد کارکنان نصرآبادی – کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر دانشگاه کاشان
محسن نیازی – استادیار گروه جامعه شناسی دامشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

چکیده:

مهمترین ماموریت مراکز رشد فراهم کردن زمینه های مناسب برای تاسیس، رشد و توسعه شرکت های خصوصی نوپای فناور و ارائه حمایت های مادی و معنوی لازم به منظور تحقق اهداف آنها می باشد. پارک های علمی و فناوری به عنوان پدیده ای مهم با هدف افزایش ثروت از طریق تشویق و ارتقای فرهنگ نوآوری مورد توجه می باشد. این مراکز در دو سه دهه اخیر در کشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، به شدت گسترش یافته اند و امروزه به عنوان یک الگوی به طور کامل موفق به تقریب در تمامی جوامع با رعایت اصل انطباق پذیری یا بومی سازی به کار گرفته می شوند. در این مقاله سعی ضمن بیان مفاهیم مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری، سیر تکاملی، کارکردها و انواع آن به بررسی نقش فزاینده آنها در توسعه کارآفرینی پرداخته شده است. در این ارتباط به نظر می رسد مهمترین راهکار برای تحقق و توسعه کارآفرینی در ایران، ایجاد ارتباط مداوم و منطقی بین مراکز کارآفرینی، ارتباط با صنعت و انکوباتورها می باشد.