مقاله نقش انگلستان در تحديد مرزهاي عراق و کويت به روايت اسناد وزارت خارجه انگليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱۶۳ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: نقش انگلستان در تحديد مرزهاي عراق و کويت به روايت اسناد وزارت خارجه انگليس
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگلستان
مقاله عراق
مقاله کويت
مقاله مرز
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ولداني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عواملي که صلح و ثبات را در منطقه خاورميانه تهديد مي کند، اختلافات مرزي و ارضي است. مرزهاي کشورهاي منطقه در راستاي منافع قدرت هاي بزرگ تعيين شده اند و ناهمخواني هاي شديدي با ويژگي هاي جغرافيايي، فرهنگي و قومي کشورهاي منطقه دارند. اين مرزها که به گفته داريسدل وبليگ هنوز به مرحله بلوغ نرسيده اند، همواره مي توانند زمينه ساز بروز منازعات ميان کشورهاي منطقه باشند.
نمونه بارز اين گونه مرزها، مرزهاي بين عراق و کويت است که صلح و ثبات منطقه را بارها به مخاطره انداخته است. در اين مقاله نقش دولت انگلستان در تحديد مرزهاي بين کويت و عراق به روايت اسناد رسمي وزارت امور خارجه آن کشور مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده که مرزهاي تحديد شده به اندازه اي تصنعي و تحميلي است که انتظار مي رود اختلافات مرزي و ارضي بين عراق و کويت براي مدت هاي طولاني پايدار بماند.