مقاله نقش اوره آپلاسما اوره آليتيکوم در اورتريت غير گنوکوکي مردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: نقش اوره آپلاسما اوره آليتيکوم در اورتريت غير گنوکوکي مردان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورتريت
مقاله اوره آپلاسما اوره آليتيکوم
مقاله نايسريا گنوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عيوض

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: مجراي ادرار يکي از نواحي معمول در دستگاه ادراري تناسلي است که بکرات با عوامل مختلف آلوده ميگردد. اوره آپلاسما اوره آليتيکوم (قبلا بنام مايکوپلاسمايT-  خوانده مي شد) عضو خانواده مايکوپلاسما تاسيه بوده و بعلت نداشتن ديواره سلولي و اندازه بسيار کوچک ژنومي در ميان باکتري هايي که زندگي آزاد دارند، از توانايي رشد و سنتز محدودي برخوردار هستند. از زمان کشف به بعد، اوره آپلاسما اوره آليتيکوم در ايجاد بسياري از بيماري ها مثل اورتريت غيرگنوکوکي، پروستاتيت، التهاب حشفه، سندرم ريتر و غيره در مردان شرکت کرده است. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اتفاق اوره آپلاسما اوره آليتيکوم در مرداني با اورتريت غير گنوکوکي بوده است.
روش بررسي: دويست بيمار مرد مبتلا به اورتريت و پنجاه نفر مرد سالم به عنوان شاهد تحت بررسي قرار گرفتند. از هر مريض يکبار ترشحات چرکي (۱۸۳ مورد) و يا در بعضي موارد (۱۷ مورد) ادرار تازه جمع آوري گرديد. بر روي رسوب ادرار و نيز ترشحات (در مورد گروه کنترل فقط ترشحات اخذ گرديد) آزمايشات بررسي ميکروسکوپي آمادگي هاي مرطوب، رنگ آميزي گرم وگيمسا، کشت بر روي آبگوشت
(Pleuro Pneumonia Like Organisms, PPLO) اوره دار، آگار خوندار و مک کانگي انجام گرفت. کشت هاي اوره مثبت انتخاب شده وبر روي مايکوپلاسما آگار (A8) کشت دوباره تهيه گرديد. کلني هاي مشکوک بعد از ۲، ۳ و ۵ روز انکوباسيون در دماي ۳۷oC توسط روش هاي استاندارد تعيين هويت شدند.
يافته ها: نايسريا گنوره آ در ۵۶ مورد (%۲۸) و تريکوموناس در ۳ مورد (%۱٫۵) نفر از مردان مشاهده گرديد. از ۱۴۱ مورد اورتريت غير گنوکوکي ۲۹ مورد (%۲۰٫۵۶) کشت آبگوشت اوره مثبت داشتند که متعاقبا در کشت هاي جامد اختصاصي فقط ۲۷ (%۱۹٫۱۴) مورد از آنها رشد کرده و کلني هاي مشخص ايجاد کردند که بعدا به عنوان اوره آپلاسما اوره آليتيکوم تعيين هويت گرديدند. از گروه کنترل تنها ۳ (%۶) مورد اوره آپلاسما اوره آليتيکوم جدا گرديد.
نتيجه گيري: جداسازي ۲۷ مورد (%۱۹٫۱۴) اوره آپلاسما اوره آليتيکوم از جمعيت مطالعه شده نشان داد که اين ارگانيسم داراي شيوع نسبتا بالايي در بيماران با اورتريت غير گنوکوکي هستند.