مقاله نقش اکوتوريسم در توسعه پايدارشهري و روستايي نمونه موردي: «جزيره قشم» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: نقش اکوتوريسم در توسعه پايدارشهري و روستايي نمونه موردي: «جزيره قشم»
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوتوريسم
مقاله توسعه پايدار
مقاله محيط زيست
مقاله قشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرپورسراسكانرود محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش سيده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انجام فعاليت هاي گردشگري که مشاغل گوناگوني را هم به دنبال دارد در هر کشوري به عنوان بخشي از فعاليت هاي اقتصادي، در کنار بخش هاي صنعت و کشاورزي موجب رونق و پيشرفت اجتماعي-اقتصادي آن کشور مي گردد. اکوتوريسم وسيله اي براي تحقق اهداف پايداري توسعه مي باشد، زيرا راهکارهاي مشابهي را براي رفع مشکلات فعلي ارایه مي دهد. ايران يکي از پرجاذبه ترين کشورهاي جهان است که از لحاظ تنوع اقليمي و آثار باستاني و تمدني در رده کشورهاي برتر جهان است، اما متاسفانه از لحاظ جذب اکوتوريسم و درامد حاصل از آن داراي جايگاه شايسته اي نيست. با برنامه ريزي منسجم و سيستمي مي توان کشور را از رکود اقتصادي و وابستگي به نفت نجات داد و زمينه را براي اشتغال بيشتر و حفظ ذخاير و منابع ملي آماده نمود، اين در حالي است که اکوتوريسم بالاترين کارايي و اثر بخشي در استفاده از توانايي هاي طبيعي و فرهنگي را دارد که در عين استفاده کارامد و ايجاد زمينه براي اشتغال و درامد زايي کمترين تاثير منفي را بر محيط زيست وارد ميکند و ابزاري مناسب براي توسعه متوازن به ويژه در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. گرايش و حمايت ساکنان يکي از مولفه هاي کليدي در رويکرد توسعه پايدار گردشگري محسوب مي شود. ورود گردشگران به هر منطقه منجر به ايجاد اشتغال در سطح کلان شده که زمينه را براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مهيا مي نمايد. در اين مقاله سعي شده به توسعه جزيره قشم (روستاها و شهرهاي جزيره قشم) که از جنبه اکوتوريسمي از حساسيت خاصي در همه ابعاد اکولوژيک، اقتصادي و سياسي برخوردار است، پرداخته شود. اين جزيره بزرگترين جزيره ايراني خليج فارس است که نزديکترين آنان به ساحل نيز مي باشد. توسعه پايدار جزيره با توجه به ماهيت جزيره اي بودن آن از نظر اکولوژيکي و حضور اکوسيستم هاي خاصي چون جزاير مرجاني، جنگل هاي حرا و اراضي خاص و وسيع داخلي آن در کنار روند نابسامان توسعه گذشته، مستلزم دقت خاصي است که بايد حتما بر شناخت دقيق وضعيت موجود از همه نظر، برنامه ريزي و مديريتي مستمر از نظر محيط زيست مبتني باشد.