سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمد جوانبخت – مدیر ایمنی فنی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ا

چکیده:

بهره وری یعنی نسبت ستانده به داده و نقش ایمنی در آن در استفاده بهینه از منابع مادی، نیروی انسانی به طریق علمی و کاهش هزینه های تولید است.
بخش عمده ای از توقف ماشین آلات بدلیل بروز حوادث، خرابیها و نقص فنی آنها می باشد. قسمت اعظم نقص فنی و خرابیها از عدم سرویس و نگهداری به موقع که خود جزو دستورالعمل های ایمنی ماشین آلات است ناشی می شود.
علاوه بر هزینه های حوادث ناشی از کار فردی و ماشین آلات، هزینه فرصتهای از دست رفته نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به مراتب سنگین تر از هزینه های مذکور می باشد.
برای ارزیابی وضعیت ایمنی وبهره وری یک شرکت، نیاز به تعریف شاخص های کمی در این رابطه می باشد تا با محاسبه، مقایسه و تجزیه و تحلیل آنها در سالهای مختلف بتوان در جهت بهبود وضعیت تصمیمات مقتضی اتخاذ نمود.