سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خاقانی –

چکیده:

ایمنی وبهداشت کار با شرایط فیزیولژیکی واجتماعی – روانی کار که از محیط کار منتج می شود ارتباط دارد . اگر سازمان تدابیر ایمنی وبهداشتی درستی اتخاذ نمائید ، افراد کمتر دچار صدمات جسمی یا اجتماعی – روانی خواهند شد. بیماریهای فیزیولژیکی – جسمی ناشی از کار شامل نارسائی های قلبی – انواع سرطان – آمیفیزم (اتساع نسوج ) واز دست دادن اندامها یا حتی زندگی است .
شرایط اجتماعی – روانی خطرناک و علل ااصلی کیفیت نازل زندگی شغلی عبارت اند از فشار عصبی ، نارضایتی ، بی عاطفگی انزوا طلبی ، فرافکنی ، ضعف بینائی ، فراموشکاری ، ابهام درونی در باره نقش و وظایف، بی اعتمادی به دیگران ، تردید در تصمیم گیری ،بی دقتی ، زود رنجی ، دل شوره وپرداختن به مسائل بی اهمیت می باشد