سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
ناجیه ابویسانی جغتایی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی)واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان
امیراحمد امینیان – دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا(ع)

چکیده:
هر کجا که تنوع طبیعی و انسانی تحت تأثیر تاریخ قرار می گیرد، نوعی الگوی زندگی منحصر بفرد و پدیدآورنده معماری بومی شکل می گیرد. طرح های بومی، بناهای سنگی و ایوانهایی با ستونهاینگهدارنده چوبی و سقفهای تیرپوش در روستاهای کوهپایه ای استان خراسان رضوی، همه و همه یادآور معماری گذشته سرزمینمان و بناهای باستانی همچون تخت جمشید و …. می باشند. این عناصرفضاهای زنده ای را بوجود می آورند که کاملاً منطبق بر نیاز و فرهنگ منطقه خلق شده اند و جای بسی تأمل دارند. از این رهگذر به معرفی معماری خانه های روستاهای کوهپایه ای و بطور خاصبررسی عنصر ایوان بعنوان مشخصه معماری بومی منطقه در روستای کوهپایه ای کنگ، از توابع بخش طرقبه می پردازیم. تحقیق پیش رو حاصل مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی و ثبت مشاهدات و برداشتهای نگارنده از معماری روستا می باشد