سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد موسی خانی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
حمیدرضا یزدانی – دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران
حمزه رایج – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

دراقتصاد خدماتی و دانش امروزی سازمانها نیاز به کسب یک مزیت رقابتی پایدار جهت اطمینان از رقابت پذیری خود دارند. امروزه مزیت رقابتی مبتنی بر داراییهای نامشهودی همچون سرمایه انسانی قرار دارد. این امر به خصوص در سازمانهای خدماتی بسیار مشهود است. در سازمانهای خدماتی عامل مهم و حیاتی درجهت کسب مزیت رقابتی پایدار کارکنان شایسته و خدمت محور (سرمایه انسانی) می باشد. در نتیجه سازمانها باید تلاش هایشان را متمرکز بر توسعه و تقویت یک فرهنگ سازمانی کنند که بر رضایت مشتریان درونی (کارکنان) به اندازه رضایت مشتریان بیرونی اهمیت قائل شود. بازاریابی درونی کسب این هدف را با در نظر گرفتن کارکنان به عنوان مشتریان درونی و یکسان شمردن اهمیت مشتریان درونی و مشتریان بیرونی تسهیل می کند. در این مقاله سعی شده است تا اهمیت بازاریابی درونی درجهت دستیابی به این هدف وکسب مزیت رقابتی پایدار ذکرشود.