سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین عباسی اسفنجانی – کارشناس مرکز تحقیقات مهندسی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (
مصطفی قاضی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده:

امروزه در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی، بازاریابی از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است. کمبود منابع وضرورت پیوند و همسویی تحقیق و توسعه با هدفهای تجاری و تجاری سازی یافته های تحقیقاتی و نیز رقابتی شدن بازار بیشتر محصولات، از جملهچالشهایی برای بکارگیری ابزارها و تکنیکهای بازاریابی در مراکز تحقیقاتی می باشند. هدف این مقاله بررسی نقش فعالیت های بازاریابی در مراحل مختلف تحقیق و توسعه و عرضه محصول جدید، از ایده یابی تا تجاری کردن یافته های تحقیقاتی و ارائه راهکارهای ممکن برای موفقیت بیشتر در تجاری سازی طرح های تحقیقاتی صنعتی است.