سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسحاق رسولی سرابی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
هانی محسنی فر – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

با توجه به آمار بالای حادثه دیدگان ناشی ازتصادفات جاده ای کشور در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته بهره گیری ازتجربیات این کشورها می تواند گامی درجهت افزایش ایمنی راهها باشد . دراین مقاله با اشاره به علل عمده وقوع تصادفات جاده ای ،« بازرسی ایمنی راه » به عنوان یکی از روشهای نوین و موثر درکاهش حوادث رانندگی معرفی گردیده و با توجه به نتایج حاصل ازمطالعات کتابخانه ای و گزارشات و تجربیات عملی ارائه شده درسایر کشورها الگویی مناسب برای افزایش ایمنی حمل ونقل با توجه به نقش بازرسی ایمنی راه در کشور پیشنهاد گردد .