مقاله نقش بازي در پيشرفت تحصيلي (زبان آموزي) كودكان پايه سوم مقطع ابتدايي شهر تهران در سال ۸۶-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: نقش بازي در پيشرفت تحصيلي (زبان آموزي) كودكان پايه سوم مقطع ابتدايي شهر تهران در سال ۸۶-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازي پيشرفت تحصيلي
مقاله زبان آموزي
مقاله دانش آموز دوره ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازي در عين اين كه وسيله سرگرمي است، جنبه آموزندگي و سارندگي نيز دارد در برخي موارد اشتغال كودك به بازي بيش از ارزش خواندن كتاب است. كودكان در خلال بازي ها به ويژه بازي هاي آموزشي، به مفاهيم جديدي دسترسي پيدا مي كنند و مهارت بيشتر و بهتري را كسب مي نمايند. در حين بازي مطالب آموختني، بدون فشار و با ميل و رغبت فرا گرفته مي شود.
هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير بازي ها بر پيشرفت تحصيلي در درس زبان آموزي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ بوده است. روش پژوهش، روش آزمايشي بوده و نمونه گيري با روش – خوشه اي تصادفي صورت گرفته است و پس از گردآوري، داد ه ها با نرم افزار spss پردازش شده اند.
از سه فرضيه پژوهش، دو فرضيه تاييد و يك فرضيه رد شده شد.