سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فاطمه فتوحی – دانشگاه آزاد اسلامی گروه معماری واحد یزد ایران

چکیده:
امروزه باتوجه به اینکه شهروشهرنشینی گسترش روافزون یافته فرایند تخریب فضای سبزهای شهری نیز با سرعت بیشتری درحال پیشروی می باشد که این روند جامعه امروزی را بامشکلات عدیده ای روبرو کرده که ازجمله آنها میتوان به افزایش میزان الودگی هوا کاهش چشم انداز منظرشهری افزایش بیماریهای تنفسی و غیره اشاره کرد بامهای سبز باغهایی که به جای سطح زمین درپشت بام خانه ها ساخته میشوند امروزه دربیشتر شهرهای پیشرفته و پرجمعیت دنیا که به علت افزایش ساخت و سازوکاهش سطح زمین باکمبود فضا مواجه میشوند جایگزین فضای سبزشهری یاهمان پارکها شده اند دراین مقاله ابتدا به تعریف توسعه پایدار فضای سبزشهری و نقش آن درتوسعه پایدارپرداخته سپس بام سبز و انواع و اجزای آن را بررسی کرده و درنهایت به مقایسه دونمونه ازانواع بام سبز پرداخته شده است