سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پردیس خوش نیام – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات معاون اداره کل گسترش بانکداری الک

چکیده:

همزمان با توسعه تکنولوژی و ایجاد بسترهای مناسب در موضوع فناوری اطلاعات مفاهیم جدیدتری ایجاد گردیده اند که از آن جمله مفهوم بانکداری الکترونیک است مزایا و منافع بدست آمده ازاین تکنولوژی سبب شده است که هرروزه ببر تعداد مشتریان آن افزوده گردد توسعه و پیشرفت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکداری سبب کاهش هزینه های جانبی و نیز برخی امور مرتبط شده است که این امر با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف در کشورجمهوری اسلامی ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است دراین مقاله تحقیقاتی سعی گردیده است که از طریق تجزیه و تحلیل گزارشات آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن بررسی شاخصهای بانکداری الکترونیکی اثرات این عوامل برروی میزان ترافیک و کاهش تردد خودروها مشخص گردد.