سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حسینی – معاونت مسقل مدیریت ریسک بانک کشاورزى

چکیده:

مفهوم سرمایه ی مخاطره پذیر ، سرمایه ای است که برای تامین مالی یک شرکت تازه پا به کار بسته می شود . در کشورهای غربی ، سرمایه مخاطره پذیر به عنوان منبعی برای توسعه کارآفرینی نهادینه شده است . سرمایه گذاران مخاطره جو خود در قالب شرکتهای خصوصی و دولتی و شبکه های محلی و بین المللی ، صنعتی را پدید آورده اند که صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر نام گرفته است . این صنعت از سال ١٩٨٠ به طور گسترده ای رشد کرده است . سرمایه گذاران مخاطره جو با تامین سرمایه برای شرکت های جدید ، نقش مهمی در ایجاد و تکمیل آنها ایفا می کنند . بانکها منبع عمده تامین منابع برای بنگاههای جدید هستند . اما بانکها نسبت به سرمایه گذاران مخاطره جو در تامین نیاز های مالی بنگاههای ج دید کمتر فعال هستند . در آمریکا بنا به گزارش ) ٢٠٠٢) Ueda ، شاخص های وام دهی بانکها به بنگاههای کوچک ، بعد از ١٩٧٧ ، ثابت و حتی روند نزولی داشته است . در حالیکه سرمایه گذاری سرمایه گذاران مخاطره پذیر ً تقریبا در سال ٢٠٠١ ، ١٠٠ برابر بیشتر از ١٩٧٧ شده است . البته در ایران چون این صنعت شکل نگرفته است . تنها بانکها نقش فعالی در این زمینه دارند و در این بین ، بانک کشاورزی با حمایت از فارغ التحصیلان کشاورزی ، نخبگان علمی کشور و کار آفرینهای کوچک در سالهای اخیر نسبت به بانکهای دیگر نقش مهمتری ایفا کرده است . برای شناخت بهتر وضعیت صنعت سرمایه ی مخاطره پذیر در سطح جهان و نقش سیستم بانکی در تامین سرمایه کار آفرینهای جدید ، ابتدا مروری بر مفاهیم سرمایه مخاطره پذیر و تعاریف آن داریم و سپس مزایا و معایب تامین مالی کارآفرینهای جدید توسط بانکها و سرمایه گذاران مخاطر ه پذیری بررسی می گردد در بخش بعدی مقایسه تطبیقی نمونه ای از تجارب جهانی مورد تحلیل قرار می گیرد . در ادامه نقش سیستم بانکی و بانک کشاورزی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد