سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

سمیه صالحی –
علیرضا خارق –

چکیده:

رفتار جنسی یک فرد مجموعهای از ابراز تمایل، تهییج ورسیدن به ارگاسم است که به طور مدارم و منظم در یک فرد یا زوج اتفاق میافتد. اختلالات جنسی زمانی ظهور میکند که عملکرد جنسی طبیعی به نحوی دچار اختلال گردد. بر طبقDSM-IV-TR هفت طبقه عمده اختلال کنشی جنسی شامل اختلالات میل جنسی، اختلالات برانگیختگی جنسی، اختلالات ارگاسم، اختلالات درد جنسی، اختلالات کنشی جنسی ناشی ازاختلال طبی عمومی، اختلالات ناشی از مواد و اختلال کنشی جنسی که به گونهای دیگر مشخص نشده، میشود. با توجه به اینکه این مشکلات به مجموعه ای از عوامل فرهنگی، فردی، روانی و عوامل مربوط به رشد و وضعیت بیولولژیکی فرد بستگی دارد، هدف پژوهش بررسی نقش باورها و مهارتهای جنسی زنان دارای تشخیص اختلال ارگاسم میباشد