سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود پاکشیر – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
حبیب آزاد – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز

چکیده:

مکانیزم اصلی خوردگی آهن توسط باکتریهای احیا کننده سولفات به وسیله تئوری دی پلاریزاسیون کاتدی بصورت فرایند زیر بیان می شود.
[فرمول در متن اصلی]
حال این باکتری ها بادی پلاریزه کردن سطح فولاد در اثر مصرف هیدروژن کاتدی باعث اختلال در فرایند حفاظت کاتدی لوله ها و دیگر سازه های مدفون درخاک می شوند.
در تحقیق انجام شده نخست یکی از انواع باکتری های احیا کننده سولفات به نام دی سولفووبیرو (Desulfovibro)که عامل اصلی تخریب میکروبی لوله های ؟؟ می باشد. را بطریق کشت محصولات پیک را نی موجود در خط لوله گاز ۵۶ اینچ ؟؟ تهیه گردیده. ایزوله کردن این باکتری ابتدا در محیط غنی بتوگلیکولیت ایزوله شده برای بررسی نقش تخریبی این باکتری ها روی جدایش پوشش لوله های مدفون تحت حفاظت کاتدی، استفاده شد.