سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی ۸۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا کریم زاده – رئیس اداره پروژه های توپوگرافی سازمان نقشه برداری کشور
رحیم سرور – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

عملیاتی کردن رویکردهای نوین در نظام برنامه ریزی شهری، نیازمند سامنه هایی است که بتواند محیطهای منعطف و آزاد تصمیم گیری را در اختیار نه تنها برنامه ریزان بلکه همه شهروندان قرار دهد.در میان آنها، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ازاهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. دلیل این اهمیت را می توان در قابلیت و توانمندی GIS در زمینه مدیریت داده های مکانی و مهمتر از آن در پشتیبانی تصمیم گیریهای مکانی جستجو کرد. اگر برنامه ریزی به صورت مجموعه اقدامات" ازپیش اندیشیده شده" برای نیل به هدفی معین تعریف شود، آنگاه تبیین نقش GIS در عرصه برنامه ریزی شهری آسانتر خواهد بود. زیرا که اگر این سامانه با مدل های پیش بینی شهری و ابزار تجسمی سازی تلفیق گردد، می تواند در مطالعه عینی رفتار زیر سیستمهای شهر در شرایط و زمان های متفاوت و همچنین در تدوین سناریوهای جایگزین شهری موثر واقع شود.