مقاله نقش برجسته سرحاني، نويافته اي از دوره اليماييد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پيام باستان شناس از صفحه ۸۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: نقش برجسته سرحاني، نويافته اي از دوره اليماييد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اليماييد ها
مقاله نقش برجسته سرحاني
مقاله استودان
مقاله مذهب اليماييد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سروش نيا مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقوش برجسته اليماييد داراي شاخصه هايي هستند که اغلب شناخته شده است. در بازديدي که در منطقه رامهرمز صورت گرفت؛ نقش برجسته سرحاني کشف گرديد. در اين مقاله پس از معرفي نقش برجسته نويافته سرحاني؛ آن را از لحاظ موضوعي و سبکي مورد بررسي قرار داده و گاهنگاري آن را ارايه مي نماييم.