سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا اسلامی – مدیر بخش تحقیق و توسعه مهندسین مشاور جاماب

چکیده:

در این تحقیق بر اساس مفروضات یک مدل مفهومی بارش ـ رواناب از نوع چهار مخزنی سعی شده تا اثر ذخیره و ذوب برف در رواناب مشاهده ای در محل احداث سد کارون ۴ که پس از نقطه تلاقی دو رودخانه ارمند و بازفت قرار دارد ، مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا مشخصات فیزیکی محدوده مطالعاتی به مساحت ۱۲۸۷۵ کیلومترمربع ارائه می‏گردد. در ادامه ساختار مدل مفهومی با چهار مخزن و روش استفاده شده در واسنجی خودکار پارامترهای مدل بطور اختصار اشاره می‏گردد. در میانه به مشرح جزئیات مخزن برف و پارامترهای مربوطه پرداخته می‏شود و در پایان نتایج حاصله واسنجی و اعتبارسنجی مدل و نقش برف در رواناب روزانه شبیه‏سازی شده با استفاده از مدل فوقمورد بررسی قرار می‏گیرد. در این تحقیق برای کنترل نتایج ذخیره برخی در لایه‏های ارتفاعی مختلف از تصویر پوشش برف تهیه شده بر اساس پردازش تصاویر ماهواره‏ای NOAA به روش آستانه‏ای نیز استفاده شده است.