مقاله نقش برنامه ريزي منابع انساني در اجراي راهبرد سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: نقش برنامه ريزي منابع انساني در اجراي راهبرد سازمان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي منابع انساني
مقاله روش هاي کمي و کيفي
مقاله اثربخشي برنامه ريزي منابع انساني
مقاله عوامل موثر بر برنامه ريزي منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواستار حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: واثق بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: رادمند محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي كوشكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: من آل آقا ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان ها در عصر ارتباطات الکترونيکي وابسته به کارکنان زيرک و مبتکري هستند که به ارباب رجوع نزديک تر بوده و پاسخ گويي بيشتري به نيازهاي موجود دارند. رقابت پذيري و بقاي سازمان ها در اين دوران به داشتن افراد مناسب در شغل هاي مناسب و در زمان هاي مناسب بستگي دارد. برنامه ريزي منابع انساني ابزاري است که مديران سازمان را مطمين مي سازد تا بهترين افراد، در زمان مناسب براي شغل هاي مورد نظر انتخاب شوند تا بدين وسيله سازمان ها در پيشرفت خود دچار اختلال نشوند. در اين مقاله سعي بر اين است که با مروري جامع بر مفاهيم اصلي برنامه ريزي منابع انساني و نقش آن در کمک به اجراي راهبرد هاي سازمان داشته باشد. بدين منظور تعاريف اساسي و اهداف برنامه ريزي منابع انساني بررسي و اظهار شده است. افزايش پيچيدگي و تغيير در محيط هاي کاري، تغيير ترکيب نيروي کاري، جهاني شدن، تحولات سياسي و غيره سبب خواهند شد تا برنامه ريزي نيروي انساني در آينده به وظيفه خطيرتري تبديل گردد.