سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

شیوا مقصود – سازمان بهره وری انرژی ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

با توجه به مصرف زیاد انرژی در تعدادی از وسایل انرژی بر خانگی نظیر یخچال، فر یزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و گازی و افزایش تعداد آنها در بین خانوارهای شهری و روستایی ضرورتاستفاده منطقی از آنها را دو چندان نموده است . متأسفانه به دلایل متعدد بخش خانگی ـ تجاری در کشور مصرف کننده بیش از %۳۷ از کل انرژی نهایی کشور است . لذا آگاهی عر ضه کنندگان این کالاها در عرضه بهترین محصول و معرفی صحیح به خریداران و استفاده درست از وسایل خانگی از طرف مصرف کنندگان این وسایل علاوه بر کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه در خانوارها بر عمر وسایل خانگی افزوده و آلودگی محیط زیست را نیز کاهش می دهد . برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و اطلاعات مندرج در آن مصرف کنندگان را با میزان کارآیی انرژی در هر یک از وسایل انرژی بر خانگی آشنا می کند . توجه به این مهم در ایران با تشکیل کمیته تصویب معیارهای مصرف انرژی براساس مفاد مندرج در بند ( و ) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی / اجتماعی و فرهنگی از سال ۱۳۷۶ آغاز شد . در تحقیق حاضر هدف این بوده است که با تدوین قوانین جدید در طراحی و ساخت دستگاه های انرژی بر و رعایت آن از طرف کارخانه های سازنده و با توجه به تبلیغات انجام شده، مشخص شود، اثربخشی تدوین و اجرای استاندارد برچسب انرژی به چه میزان بوده است . آیا فروشندگان و خریداران لوازم خانگی هدف از اعمال برچسب انرژی را می دانند، آن را می شناسند و به اطلاعات آن توجه می کنند؟ همچنین معیارهای اصلی در انتخاب کالاهای برچسب دار، اعتماد به برچسب و اطلاعات ارائه شده توسط آن و کار آیی برچسب انرژی و … در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بیان می دارد که تنها تدوین قوانین و مقررات در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اثربخش نبوده ، بلکه آشنایی و ارتقاء آگاهی عمومی از اهداف اعمال این قوانین در شناسه های جدید م ی تواند در ترویج گسترش فرهنگ اعمال این قوانین و لزوم توجه به آن سودمند باشد .