سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه، عضو هیئت علمی دانش

چکیده:

خلاقیت از مقوله های مهم دنیای کار و زندگی فعلی است و این بخاطر آن است که شتاب و سرعت در تولید کالا و خدمات، ایجاد تنوع و پاسخگویی سریع به انتظارات و خواسته های مشتری مدیون سرعت خلاقیت، ایده پردازی و تبدیل ایده به عمل و محصول است. داشتن دیدگاه همه جانبه نگر به مقوله خلاقیت در بارور شدن، توسعه و تعمیم خلاقیت نقش مهمی دارد خانواده ها، جوامع و سازمان ها ناگزیرند برای کسب مزیت رقابتی، خلاقیت را محور قرار دهند. خلاقیت در خانواده موجب استفاده بهینه از زمان، فرصت ها و رفاه مادی و معنوی گردیده و در جوامع نیز رفاه اجتماعی، اخلاق و برخورداری بهتر از مواهب را به دنبال دارد و در سطح سازمان ها منجر به بازآفرینی فرآیندها، محصول و جوان سازی سازمان می گردد. بنابراین برای پرورش خلاقیت نیاز است بسترهای آن فذاهم شود، در خلاقیت عوامل تسهیل کننده متعددی دست به دست هم می دهند تا آن شکل گرفته و بارور گردد. یکی از ساز و کارهای میان بر تبدیل سازمان های ملی به سازمان های جهانی تولید محصولات جدید، متنوع و دارای ارزش افزوده از طریق خلاقیت می باشد. خلاقیت نیازمند بسترسازی های چند بعدی است و با مدیریت یکپارچه می توان آن را منشا جهانی شدن قرار داد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع و نقش آن در جهانی سازی سازمان ها در این مقاله مطالب زیر مورد بحث و تحلیل قرار میگردد.
۱- بسترهای چن بعدی پرورش خلاقیت
۲- ویژگی های شخصی تسهیل کننده خلاقیت
۳- فرهنگ های تسهیل خلاقیت
۴- قلمروهای تسهیل کننده خلاقیت
۵- استراتژیهای افزایش خلاقیت سازمانی مشتمل بر :
الف) استراتژی تبدیل سازمان به سازمان یاد گیرنده
ب) استراتژی ایجاد فرهنگ خلاقیت سازمانی
ج) استراتژی پذیرش شکست در سازمان
د) استراتژی تغییر دیدگاه مدیریت بر افراد خلاق
۶) ساز و کارهای افزایش خلاقیت فردی.