سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی کاوسی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

بخش کربنات بالایی سازند دالان به سن پرمین بالایی یکی از مهمترین سنگهای مخزن گاز در جنوب باختر ایران است مرز زیرین بخش کربنات بالایی با بخش ناز تدریجی و مرز بالایی آن با سازند کنگان ناپیوسته استمطالعه میکروسکوپی خرده های حفاری (well cuttings) ، لاگ های مختلف ژئوفیزیکی و مغزه ها و خطوط لرزه ای به شناسایی رخساره ها، کمربندهای رخساره ای و نهشته های طوفانی انجامید که در پلاتفرم کربناته از نوع رمپ رسوبگذاری شده اند.